חצרות קדם

החברה ארגנה ומנהלת עמותת רוכשים ,שזכתה במכרז לרכישת קרקע בשכונת הציפורים במודיעין (קייזר דרום), לבניית 87 יחידות בבנייה סמי-רוויה.

בניית הפרויקט לקראת סיום. אכלוס הפרויקט בשלבים מתקדמים.

חצרות קדם – הדמיה 1
חצרות קדם – הדמיה 5
חצרות קדם – הדמיה 6
חצרות קדם – הדמיה 8
חצרות קדם – הדמיה 10
חצרות קדם – הדמיה 15