נופים

החברה ארגנה עמותת רוכשים מנוהלת, שזכתה במכרז לרכישת קרקע בשכונת הר סנסן בישוב צור הדסה, לבניית 111 יחידות - 51 וילות צמודות קרקע ו-60 דירות בבנייה רוויה.

הפרויקט נמצא בשלבי הבנייה הסופיים, האכלוס החל.

 

Selected_Nufim_FR-1
Selected_Nufim_FR-2
Selected_Nufim_FR-1
Selected_Nufim_FR-11
Selected_Nufim_FR-15
Selected_Nufim_FR-2