סאן ואלי

החברה ארגנה ומנהלת עמותת רוכשים, שזכתה במכרז לרכישת קרקע ברמת בית שמש לבניית 40 יחידות צמודות קרקע.

הפרויקט אוכלס בקיץ 2018. 

הדמיה 1
הדמיה 9
הדמיה 3