אודות

קבוצת גל א.מ.ר.ל.ד הינה קבוצה ותיקה, העוסקת בתחום ייזום, ניהול והשקעות בנכסי נדל"ן שונים, לרבות ניהול קבוצות רוכשים שונות ובארגון קבוצות רכישה לדירות מגורים ולמשרדים. החברה יזמה, בנתה וניהלה יותר מ-750 יחידות דיור, ובנתה משרדים ומרכזים מסחריים.

תחומי העיסוק של החברה:


ייזום פרויקטים

 • איתור קרקעות ו/או נכסים מתאימים.
 • התמחות בבניית תכנית מימון מתאימה מול בנקים.
 • בניית אסטרטגיית שיווק הנדל"ן.
 • התמחות בהשגת תכנון אופטימאלי מול מתכנני הפרויקט.

ארגון קבוצות רכישה

 • ליווי תמיכה בשלב המשא ומתן לרכישה.
 • ליווי בבניית תכנית מימון מתאימה מול בנקים.
 • בניית אסטרטגיית שיווק הנדל"ן.
 • ניתוח כדאיות השקעה לקבוצה סיוע בתכנון אופטימאלי מול מתכנני הפרויקט.

ניהול פרויקטים

הגוף המחבר בין האורגנים בפרויקט – מתכננים, יועצים, מפקח, בנק, יועצים משפטיים, קבלן ומשקיעים.

 • ניהול נציגות הקבוצה והאסיפה הכללית.
 • ניהול חשבונאי/כספי.
 • ליווי מול בנק ומפקח מטעם בנק.
 • סיוע בהכנת חוברת מכרז לבחירת קבלן.
 • ליווי עד קבלת מפתח לנכס.