בית בפארק

החברה מנהלת עמותת רוכשים, שזכתה במכרז לרכישת קרקע בביתר עילית, לבניית 146 דירות.

הפרויקט אוכלס בקיץ 2021. 

 

דגם A (2)
דגם B (2)
דגם A
דגם A (2)
הדמיה 2