חצרות קדם

החברה ארגנה ומנהלת עמותת רוכשים ,שזכתה במכרז לרכישת קרקע בשכונת הציפורים במודיעין (קייזר דרום), לבניית 87 יחידות בבנייה סמי-רוויה.

בניית הפרויקט לקראת סיום. אוכלס בקיץ 2018

1
2
3
4
5