משכנות האומה 47

בשנת 2010 ארגנה החברה קבוצת רכישה אשר רכשה קרקע ל- 47 דירות בשכונת היוקרה קרית הלאום בירושלים.

הבניין אוכלס בדצמבר 2015.

Selected_Mishkanut_FR-3
Selected_Mishkanut_FR-13
Selected_Mishkanut_FR-15