מתחם גבריאל

הקבוצה ושותף, בנו על קרקע ברח' קיבוץ גלויות בתל אביב, בניין בשטח של כ- 20 אלף מטר למסחר ומשרדים.

הבנייה הסתיימה בינואר 2016.

המשרדים מושכרים למשרדי מדינה.

5
7