נופי עדן

החברה ארגנה ומנהלת עמותת רוכשים, שזכתה בקרקע לבניית 30 דירות וקוטג'ים ברמת בית שמש.  הפרויקט אוכלס בחורף 2019

GalEm_FR-22
GalEm_FR-24
GalEm_FR-25