סאן ואלי

החברה ארגנה ומנהלת עמותת רוכשים, שזכתה במכרז לרכישת קרקע ברמת בית שמש לבניית 40 יחידות צמודות קרקע.

הפרויקט אוכלס בקיץ 2018. 

GalEm_FR-27
GalEm_FR-28
GalEm_FR-29
GalEm_FR-30
GalEm_FR-31