נופי הרואה

החברה מנהלת עמותת רוכשים, שזכתה במכרז לרכישת קרקע בשכונת המשקפיים ברמת בית שמש, לבניית 70 דירות.

בניית הפרויקט בעיצומה.

 

Bמהחניה
כללי מהצד
תמונת אויר